Logitech QuickCam Software 11.90.1263

Logitech QuickCam Software 11.90.1263

Logitech – Freeware –
ra khỏi 26 phiếu
4 Stars User Rating
Phần mềm Logitech webcam là một nâng cấp từ QuickCam phần mềm và trình điều khiển đi kèm với webcam của bạn.

Chương trình có sẵn để tải về, vì nó phụ thuộc vào phần cứng nhất định. Phiên bản khác nhau có sẵn.

Tổng quan

Logitech QuickCam Software là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi Logitech.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Logitech QuickCam Software là 11.90.1263, phát hành vào ngày 22/01/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/09/2007.

Logitech QuickCam Software đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Logitech QuickCam Software đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Logitech QuickCam Software!

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Logitech QuickCam Software cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản